Overblog Follow this blog
Administration Create my blog

Facken – Deras roll och nyttan för er som knegare

Posted on March 31 2013 by

Facken – Deras roll och nyttan för er som knegare

Så kallade fackförbund är organisationer som har som syfte att förbättra förutsättningarna för anställda, samt stå upp för deras rättigheter när det behövs. Med anledning av att premisser, arbetsförhållanden och en massa andra faktorer faktiskt skiljer...

Read more